سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس میری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی دانشگاه تهران
محمد رضا اختصاصی – استاد یار دانشگاه یزد

چکیده:

با وقوع خشکسالی درمنطقه سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون که بصورت کمربندی در شمال منطقه قرار دارد همچنین وجود بادهای ۱۲۰ روزه شرایط مناسبی که جهت فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گردوخاک فراهم اورده است از انجایی که طوفانهای گردوخاک درچندساله اخیر خساراتی را به جامعه سیستان وارد نموده است لذا میزان خسارت وارده با تهیه و تکمیل جداول و پرسشنامه از افراد جامعه، سازمان ها و با روش تحلیلی – توصیفی براورد گردید. با توجه به اینکه براورد خسارات فرسایشی بادی و طوفانهای گردوخاک در سیستان درتمامی جنبه ها کاری دشوار می باشد لذا تنها براوردخسارات وارده بر بخشهای تصادفات جاده ای، جاده های مواصلاتی، شبکه برق منطقه ای، تعطیلی مدارس، پروازهای هوایی ، بیماریهای تنفسی، هجوم ماسه های بادی به مناطق مسکونی، صنعتی و کانالهای آبیاری براورد گردید. همچنین در هر بخش نیز بدلیل عدم امار و اطلاعات کافی عواملی به عنوان شاخص در نظر گرفته شد.