سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی هاشمیان – کارشناس محیط زیست

چکیده:

وجود خودروهای فرسوده و با تکنولوژی پایین در شهر های بزرگ از جمله تهران سبب شده تا آلودگی هوا از حدود استانداردها بالاتر رفته و باعث بوجود آمدن خطراتی بر محیط زیست و همچنین سلامتی شود . شاخص ترین این خودروها، خودروهایی با قوای محرکه پیکان می باشند که با فراوانی بسیار بالا باعث بوجود آمدن سهم بزرگی از آلودگی هوا در سطح شهر شده اند. این مطالعه سعی بر آن دارد که با برآورد خسارتهای ناشی از آلاینده های خروجی از این نوع خودروها بر سلامتی (کهعمده ترین اثر آلودگی هوا می باشد) این نکته را متذکر شود که تردد این نوع خودروها باعث بوجود آمدن خسارتهای هنگفتی می شود و توجه مسئولین را از این طریق برای از رده خارج کردن آنها معطوف می دارد .در این مقاله ابتدا خسارتهای واقعی از انتشار آلاینده های COو Nox در شهر تهران و در سال ۱۳۸۱ برآورد شده است . در ادامه درصد آلاینده های فوق از خودروهای با قوای محرکه پیکان بدست آمده و در سهم هر آلاینده از بخش حمل و نقل ضرب گردیده تا سهم این نوع خودروها در کل آلودگی هوا مشخص شود سپس این درصد در کل خسارت ناشی از هوا دخالت داده شده است تا خسارت هر نوع خودرو بدست آید. نتایج نشان می دهد که هر خودرو با قوای محرکه پیکان در هر روز و در اثر انتشار آلایند های فوق خسارتی در حدود ۲٫۴۸۰ ریال بر سلامتی وارد می کند که این خسارت برای تمامی این نوع خودروها در یک سال در حدود ۴۶۱ میلیارد ریال معادل ۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰ دلار می باشد .خسارت ناشی از انتشارآلایند های فوق برای هر خودرو با قوای محرکه پیکان در یک سال معادل ۳۹۲ هزار ریال و برای تمامی آنها در یک روز معادل ۲٫۹۰۰ میلیون ریال می باشد.لازم به ذکر است که نتایج بدست آمده از محاسبات انجام شده در این مطالعه بدلیل کمبود اطلاعات و تقریبی بودن روش محاسبه همراه با خطا میباشد. بدیهی است که با دستیابی به اطلاعات کاملتر و دقیقتر در آینده میتوان به تخمینهای صحیحتری از برآورد تاثیر آلایندگی بر سلامت انسانکه خود تنها بخشی از معضلات زیست محیطی می باشد دست یافت. از سویی دیگر با توجه به اینکه در این مقاله تنها خسارتهای ناشی از اثرات مستقیم دو آلاینده منتشره از یک نوع خودرو بر سلامتی انسان تخمین زده شده است و از محاسبه اثرات غیر مستقیم و همچنین اثرات آلاینده های دیگر ناشی از تمام بخش حمل و نقل صرفنظر شده است انتظار آن است که خسارت واقعی ناشی از آلاینده های زیست محیطی بخش حمل و نقل به مراتب بیشتر بوده که این خود بیانگر وخامت اوضاع و لزوم اقدامات جدی تر در این زمینه می باشد.