سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا کفاشی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ماندانا یاوری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تالاب شادگان به مساحت تقریبی ۵۳۷۷۰۰ هکتار در جنوب استان خوزستان واقع شده است . مهمترین منابع تغذیه آب تالاب رودخانه جراحی [ بیش از %۹۰ ]طغیان رودخانه کارون،آبراهه های فصلی وجزرومد خلیج فارس از طریق خورهای ساحلی است .این تالاب به دلیل دو جنگ اخیر در منطقه،ورود فزاینده فاضلاب های شهری،کشاورزی وصنعتی،اجرای طرح های توسعه آبیاری
بالادست حوضه آبریز دچار نارسایی هایی شده که هر کدام به طور مستقیم وغیرمستقیم کیفیت آب تالاب را تحت تاثیر قرار داده اند به نحوی که کیفیت آب به ویژه در دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است واز نظر بسیاری کاربری های وابسته به آب نامناسب تشخیص داده می شود .
به منظور ارزشگذاری اقتصادی کیفیت آب تالاب ابتدا کلیه اطلاعات مربوط به کیفیت آب شامل پارامترهای COD ، BOD5 ،pH،EC،TDS،DO جمع آوری گردید . سپس با استفاده از ۱۳۷۲-۱۳۸۲ ،کدورت ،نیتریت، نیترات وفسفات در سالهای استانداردهای موجود ومعتبر مقایسه داده های کیفی آب با این معیارها از دید دو کاربری حفظ اکوسیستم واستفاده تفریحی صورت پذیرفت . از بین کلیه پارامترهای فوق ۶ پارامتر EC ، کدورت، COD ، TDS ، BOD5 و فسفات برای مصارف فوق نامناسب تشخیص داده شدند .
برای تعیین ارزش اقتصادی کیفیت آب از شیوه هزینه استقرار جایگزین Replacemen Cost Method استفاده شد به این ترتیب که در ابتدا قیمت تصفیه آب در حد قابل قبول از نظر مصارف،فظ اکوسیستم وتفریح وتفرج از نقطه نظر پارامترهایی که میزان آنها نامطلوب تلقی می شد ،شامل : هدایت الکتریکی،کدورت، COD ، BOD5 ، TDS و فسفات برآورد گردیدکه این رقم برای هر متر مکعب آب تالاب معادل ۱۱۹۲/۱ ریال وبرای کل پهنه آب شیرین تالاب ۹۵۲/۶۸ میلیارد ریال محاسبه شد وبه عنوان ارزش اقتصادی کیفیت زیست محیطی آب تالاب شادگان منظور گردید .