سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مفاخریان – دکتری زمین شناسی ساختمانی و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خر

چکیده:

شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان در بین طول جغرافیایی.۴۸٫۱۵ و ۴۸٫۳۰طول شرقی و ۳۳٫۱۵ تا ۳۳٫۳۰عرض شمالی قرار گرفته است. مرکز شهر در مختصات ۴۸٫۱۶ طول شرقی ۳۲٫۱۷ عرض شمالی قرار دارد. این شهر در فاصله ۴۹۱ کیلومتری غرب تهران و در مسیر جاده تهران و اهواز قرار دارد.با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خرم آباد و سابقه بزرگترین زمین لرزه های ایران در این منطقه ضرورت مطالعه ساختاری و لرزه خیزی آن در این منطقه اجتناب ناپذیر است هر چندکه قرار گرفتن این منطقه در کمربند زاگرس موقعیت آن را برای زمین شناسان نفت حساس تر می نماید لیکن وجود تغییرات ساختاری و شناسایی گسل های منطقه با رویکرد بررسی وضعیت لرزه خیزی از جمله نکات حائز اهمیت است که در این مقاله به آن پرداخته شده است .افزایش جمعیت شهر نشینی در شهر خرم آباد و نگرش بر توسعه پایدار شهر با توجه به ویژگی هایسنتی و الگو های به کار رفته در بافت قدیمی شهرکه به دلیل فرسودگی و مجاورت با گسلها ضرورت مطالعات مدیریت بحرانرا جدی تر به نمایش می گذارد .