سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول شجاعی اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
تورج سبزواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

با توجه به اینکه عواملی از جمله میزان بارندگی، درجه حرارت، تبخیر، نفوذ پذیری و جریان آبهای زیر زمینی بر روی دبی ماهیانه رودخانه ها تاثیر دارد، ولی به طور کلی مهمترین عامل تغییرات دبی رودخانه ها میزان بارش می باشد. در این تحقیق نقش پارامترهایی از جمله دبی ماه های گذشته و میزان بارندگی و درجه حرارت برروی دبی ماهیانه رودخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از روشهای مدل سازی دبی رودخانه ها، استفاده از معادلات حاکم بر سری های زمانی است. هدف اصلی در این تحقیق ، استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برروی دبی هرماه بوده است. اطلاعات مربوط به دبی ماهیانه ایستگاه هیدرومتری علی آباد خفر در استان فارس و میزان بارندگی و درجه حرارت منطقه به عنوان طرح مطالعاتی تحقیق انتخاب گردیده است. برای مدل سازی اطلاعات از نرم افزار ٢٠٠٠ QNET که براساس روش پیشخور (Feed Forward) کار می کند استفاده شده است.