سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسینعلی نیرومند – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف ما در این مقاله بسط راهی مستقیم و ساده جهت محاسبه برآوردکننده کمترین مربعات در فرآیندهای میانگین متحرک است. می‌خواهیم پارامترهای الگوهای میانگین متحرک را استفاده از الگوریتمی که بدست خواهیم آورد برآورد کنیم. به طوری که مطلع هستیم برای برآورد پارامترهای یک فرآیند میانگین متحرک چند روش میسر است ولی چون اجرای این روشها پیچیده به نظر می‌رسد لذا جستجوی روشی ساده طبیعی می‌باشد.
ما در این مقاله دو الگوریتم را برای محاسبه برآوردکننده کمترین مربعات فرآیندهای MA(1) و MA(2) معرفی می‌کنیم.