سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانکده فنی دانشگاه تهران
حسین نهاوندچی – مدیریت نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

اینترپولاسیون های چند جمله ای بروش کمترین مربعاتدر ایستگاههای کنترل ایستگاههایی که در آنها ارتفاعات بیضوی و اورتومتریک به ترتیب GPS و ترازیابی دقیق معلوم است، غالبا در اینترپولاسیون ارتفاع ژئوئید مورد استفاده قرار می گیرند. اما در کاربرد این روشها دو مشکل مشاهده می شود: یکی انتخاب پارامترهای مناسب برای چند جمله ای و دیگری ایستگاههای با اطلاعات نامناسب دراین تحقیق به ارائه روشی برای حل دو مشکل مذکور می پردازیم که نتایج عددی برای یک منطقه در ایران حاکی از کارآیی این روش می باشد.