سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک کلقائی –

چکیده:

ذخایر برفی حوضه های کوهستانی از منابع مهم وقابل اطمینان کشور است. که شناخت دقیق کمیت این منابع به لحاظ ارزش روز افزون آب شیرین و همچنین به لحاظ بهره برداری بهینه از منابع آب ضروری است. بدین ترتیب در حوضه آبریز سد کرج ابتدا خط پیشروی و پسروی و پتانسیل سطوح تحت ریزش برف در ماههای مختلف بر اساس معادلات منطقه ای دمای ماهانه (حداکثر، حداقل ومیانگین) و منحنی هیسپومتریک حوضه ترسیم و حدود ارتفاعی منطقه ذوب و انباشت برف درماههای مختلف سال آبی ارائه و سپس با بهره گیری آمار ایستگاه های برف و باران سنجی ضمن محاسبه چگالی و ضریب برف در حوضه نسبت به برآورد سطح و عمق پوشش برف منطقه در ماههای مختلف و همچنین حجم آب معادل ذخیره برف و دستیابی به معادلات منطقه ای در این خصوص اقدام گردیده است.