سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر مونسی سرخه – شرکت مشانیر

چکیده:

براورد راندمان توربین های آبی جهت مقایسه مقدار آن با مقادیر تضمین شده در قرار داد انجام میشود. در این مطالعه دوروش تعیین راندمان توربین های آبی بررسی شده است. الف) روش کارنت متری (Current-Met)تعیین راندمان توربین ازحاصلتقسیم توان خروجی توربین بر توان ورودی توربین (توانهیدرولیکی) می باشد. دراینروش دبی از طریق کارنت مترها اندازه گیری می گردد. ب) روش ترمودینامیکی» تعیین راندمان توربین با بهره گیری از خواص ترمودینامیکی آب می باشد که اساس این روش مبتنی بر اصل بقای انرژی (اصل اولیه ترمودینامیک) می باشد. اصول اندازه گیری این روش مبتنی بر محاسبه انرژی مخصوص مکانیکی و هیدرولیکی توربین پایه گذاری شده است.