مقاله برآورد رسوب و بررسي روند ريزشوندگي در حوضه آبريز سد طرق با تاکيد بر زيرحوضه مغان– کرتيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: برآورد رسوب و بررسي روند ريزشوندگي در حوضه آبريز سد طرق با تاکيد بر زيرحوضه مغان– کرتيان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد رسوب
مقاله حوضه آبريز
مقاله سد طرق
مقاله مدل پتانسيل فرسايش
مقاله ناپيوستگي رسوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزيان حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سوختانلو حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي پارامترهاي اندازه دانه ها در رودخانه هاي حوضه آبريز سد طرق با بستر گراولي نشان دهنده سه پيوستگي رسوبي در زير حوضه مغان–کرتيان است که توسط ناپيوستگي ها از يکديگر تفکيک شده اند. تغييرات ناگهاني شيب بستر بر اثر عوامل تکتونيکي و ورود رسوبات جانبي از شاخه هاي فرعي از مهم ترين عوامل تغيير در بافت رسوبات کف کانال و ايجاد ناپيوستگي هاي رسوبي مي باشند. همچنين بررسي هاي به عمل آمده نشان دهنده نقش دو فاکتور مهم جورشدگي هيدروليکي يا حمل انتخابي و سايش در روند ريزشوندگي ذرات در اين زيرحوضه مي باشد. برآورد رسوب در اين حوضه به روش مدل پتانسيل فرسايش صورت گرفته است. بر اين اساس مقدار کل فرسايش ويژه حوضه معادل ۷ تن در هکتار در سال است و ضريب رسوب دهي حوضه ۶۸ درصد و مقدار رسوب ويژه کل حوضه ۴٫۸ تن در هکتار در سال برآورد شده است.