سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جوانبخت –
سیدرضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حبیب ا… ترشیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
احسان شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

بررسی پارامترهای اندازه دانه در حوضه آبریز سد طرق (زیر حوضه مغان) با بستر گراولی نشان دهنده ٣ پیوستگی رسوبی مجزا است که توسط دو انقطاع (ناپیوستگی) از یکدیگر تفکیک شده اند. تغییرات ناگهانی شیب بستر و ورود رسوبات جانبی از شاخه های فرعی از مهمترین عوامل تغییر در بافت رسوبات کف کانال و ایجاد ناپیوستگی های رسوبی می باشند. بر آورد رسوب وارده از این حوضه به روشEPMصورت گرفته است که بر این اساسمقدار کل فرسایش ویژه حوضه معادل ٧ تن در هکتار در سال است و ضریب رسوبدهی حوضه ۰/۶۸ و مقدار رسوب ویژه کل حوضه ۴/۸ تن در هکتار در سال برآورد شده است.