مقاله برآورد روشنايي كافي روز و روشنايي مفيد روز در شهركهاي صنعتي استان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: برآورد روشنايي كافي روز و روشنايي مفيد روز در شهركهاي صنعتي استان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشنايي کافي روز
مقاله روشنايي مفيد روز
مقاله صرفه جويي انرژي
مقاله شهرک هاي صنعتي تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري سليمانلو شمسي
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نور روز علاوه بر تاثيرات ديداري، سبب كنترل چرخه سيركادين ترشح هورمون ها و دماي بدن، تاثير بر خواب و بيداري، هوشياري، حالت و رفتار انسان مي شود. در اين مطالعه با پيش بيني مقادير روشنايي قائم جنوبي، كميتهاي “روشنايي كافي روز” و “روشنايي مفيد روز”در شهرك هاي صنعتي تهران محاسبه گرديد.
روش بررسي: اندازه گيري روشنايي نيز از ۱۲ جولاي تا ۱ آگوست ۲۰۰۷ از ساعات ۹ تا ۱۵ در سه ايستگاه همدان، اشتهارد و كرمان انجام شد. با استفاده از معادلات انجمن مهندسين روشنايي آمريكاي شمالي، مقادير روشنايي قائم جنوبي براي ايستگاه هاي مذكور محاسبه گرديد. با استفاده از مدل تجربي حاصله، ضمن محاسبه روشنايي قائم جنوبي در ۱۱شهرك صنعتي تهران در يك سال كاري، كميتهاي “روشنايي كافي روز” و “روشنايي مفيد روز” در يك كارگاه فرضي پيش بيني شد.
يافته ها: حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار كل داده ها بترتيب برابر ۵، ۳۲/۸۸، ۱۴/۵۰ و ۳۵/۲۳ كيلولوكس بود. ميزان “روشنايي كافي روز” حدود ۵۶%، و ميزان “روشنايي مفيد روز” %۵۶ تا ۱۰۰% براي يك كارگاه فرضي تعيين شد.
نتيجه گيري: در شهرك هاي صنعتي تهران پتانسيل بالايي جهت تامين روشنايي روز و صرفه جويي انرژي وجود دارد. حداكثر مقادير روشنايي قائم در شهرك هاي صنعتي بيش از ۸۸ كيلولوكس مي باشد كه قابليت تامين روشنايي داخلي بيش از ۶۳۰ كيلولوكس را دارد. اين ميزان روشنايي داخلي سبب خيرگي و ناراحتي شاغلين نخواهد شد