مقاله برآورد روند هزينه هاي مبادله در اقتصاد ايران با رويکرد منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: برآورد روند هزينه هاي مبادله در اقتصاد ايران با رويکرد منطق فازي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه مبادله
مقاله شکست بازار
مقاله روش منطق فازي
مقاله اقتصاد ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي يگانه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدغفاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مسايلي ارشك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي روند هزينه هاي مبادله و ارایه شاخصي جهت سنجش آن در ايران است. روش تحقيق در اين مطالعه، تحليلي – توصيفي است. در اين تحقيق عوامل موثر بر هزينه مبادله، مانند انحراف معيار نرخ تورم، شاخص آزادي اقتصادي، نسبت تعداد پرونده هاي چک به کل پرونده هاي بررسي شده در دادگاه هاي عمومي، نسبت نقد و نسبت هزينه هاي امور عمومي به توليد ناخالص داخلي، در سه سناريو و با استفاده از روش منطق فازي و نرم افزار مطلب براي محاسبه روند هزينه هاي مبادله براي سالهاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که به طور کلي در هر سه سناريو در سالهاي بعد از جنگ تحميلي تا سالهاي ۷۴ – ۱۳۷۲ هزينه هاي مبادله کاهش داشتند. پس از اين سالها هزينه هاي مبادله شروع به افزايش مي کند و تا سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در هر سه سناريو مشاهده مي شود. بعد از اين افزايش، مشاهده مي شود که هزينه هاي مبادله در هر سه سناريو، کاهش مي يابند.