سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مکنونی گیلانی – واحد آبشناسی مدیریت امور معدن

چکیده:

استفاده از داده های ژئوالکتریک برای برآورد سطح استاتیک آب زیرزمینی و جنس رسوبات در بسیاری از مناطق کشور معمول گردیده است تفسیر داده های این روش با استفاده از منحنی های آباک و یا نرم افزارهای ویژه ژئوالکتریک صورت می گیرد که همواره با خطاهایی همراه است با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی از مجموعه روشهای هوش مصنوعی این برآورد با خطای نسبتا خوب RMS=0.0006 انجام پذیرفت. در فرایند ساخت شبکه عصبی و برای یافتن شبکه بهینه از روش عمومی تشخیص شبکه استفاده شد.