سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بتول صیفوری – کارشناس ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه ش

چکیده:

از آنجا که هرگونه برنامه ریزی صحیح نیاز به داشتن اطلاعات پایه در خصوص موضوعات مورمطالعه دارد از اساسی ترین فاکتورهایی که برای هر گونه برنامه ریزی لازم است آگاهی به تعداد جمعیت آن جامعه می باشد. برای سرویس دادن به افراد یک جامعه چه به صورت مقطعی و چه در یک دوره مشخص دانستن تعداد افراد سرویس گیرنده ضروری است و چون در ایران سرشماری هر ۱۰ سال یکبار صورت می گیرد نیاز به پیش بینی جمعیت ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر پیش بینی جمعیت استان کرمان به تفکیک شهرستان براساس دو سناریو می باشد سال پایه برای پیش بینی سال ۱۳۷۵ است و مقایسه نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ با نتایج پیش بینی که براساس معیارهای توسعه صورت گرفته است و تا سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است؛ وضعیت جمعیت استان را در روند توسعه تعیین خواهد کرد. در سناریوی اول از سرجمع مرکز آمار ایران برای پیش بینی جمعیت استفاده شده است و در سناریوی دوم براساس استعدادها و قابلیتهای استان که در سند توسعه استان لحاظ شده است فرضیات اولیه برای پیش بینی جمعیت تعیین شده و سپس پیش بینی صورت گرفته است در هر دو مورد پیش بینی با استفاده از نرم افزار Spectrum صورت گرفته است. اساسی ترین تفاوتی که پیش بینی با این نرم افزار با پیش بینی های قبلی دارد این است که قادر است جمعیت را به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی برای سنین منفرد و هر گروه سنی مورد نیاز تعیین کند. جمعیت کل، شهری، روستایی مردان، زنان، جوان (۱۴-۰) ، فعال (۶۴-۱۴ سال) ، سالخورده (۶۵ ساله و بیشتر) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ، نسبت بستگی، کل جمعیت لازم التعلیم و سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسط برای کل استان و شهرستان های استان کرمان تعیین شده اند