مقاله برآورد شاخص زيستي وکيفيت آب رودخانه هاي كريم چاي، لوندويل و چلوند شهرستان آستارا بوسيله جوامع حشرات آبزي كفزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: برآورد شاخص زيستي وکيفيت آب رودخانه هاي كريم چاي، لوندويل و چلوند شهرستان آستارا بوسيله جوامع حشرات آبزي كفزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص زيستي
مقاله کيفيت آب
مقاله حشرات آبزي كفزي
مقاله رودخانه هاي آستارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص هاي بيولوژيكي يكي از روشهاي جديد ارزيابي شاخص زيستي و كيفيت منابع آبي مي باشند. در اين راستا حشرات آبزي كفزي به علت داشتن غناي گونه اي و درجات مختلفي از تحمل در برابر آلود گي هاي آلي آبهاي جاري، به عنوان شاخص هاي مفيد در اندازه گيري کيفيت آب مورد استفاده قرارمي گيرند. اين تحقيق در سال ۱۳۸۷ به منظور تعيين شاخص زيستي (Biotic Index) و کيفيت آب سه رودخانه مهم كريم چاي، لوندويل و چلوند شهرستان آستارا انجام گرفت. نمونه برداري از مكانها هاي مورد مطالعه بر اساس پيشنهاد (Hauer and Benke, 1987) به صورت ماهيانه انجام گرفت. در اين بررسي ۲۶ خانواده از ۷ راسته حشرات آبزي كفزي شامل راسته هاي Coleoptera، Ephemeroptera، Odonota، Diptera، Hemiptera، Trichopteraو Collembla جمع آوري و شناسائي گرديد كه در هر سه رودخانه راسته هاي Diptera و Coleoptera جمعيت غالب را تشكيل داده بودند. در سال ۱۳۸۷ درجه شاخص زيستي رودخانه هاي كريم چاي و لوندويل به ترتيب ۱۱٫۶ و ۷۹٫۵ محاسبه گرديد و کيفيت آب هر دو رودخانه نسبتا ضعيف (احتمال آلودگي قابل توجه) برآورد شد. همچنين درجه شاخص زيستي رودخانه چلوند ۳۳٫۵ با كيفيت آب نسبتا خوب (احتمال آلودگي نسبتا قابل توجه) بر آورد گرديد.