سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قنبری – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

امواج زلزله در مناطق نزدیک به منبع لرزه از وضعیت متفاوتی نسبت به مناطق دورتر برخوردارهستند. بطور خاص در این مناطق نسبت شتاب قائم به افقی بیش از نسبت مذکور در مناطق دوردست می باشد و بنابراین در طارحی سازه هایی که در ایننواحی واقع می شوند شتاب قائماز اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. در این نوشتار روابط جدید محققین بین المللی برای محاسبه شتاب طراحی ساختگاه های مجاور گسل فعال معرفی شد و بعنوان مطالعه موردی نیروگاه برق آبی رودبار لرستان که در ارتفاعات زاگرس و در ۲ کیلومتری یک گسل اصلی در دست مطالعه می باشد، بررسی گردیده و نهایتا نتایج حاصله مورد بحث واقع شده است.