سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
پریسا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اخیرا شناخت بیشتر از اهمیت خلل و فرج درشت و جریان ترجیحی از درز شکافهای ایجاد شده در اثر عبور ریشه گیاهان، منجر به توسعه ابزارهایی شده است که می توانند در مزرعه ای برای کنترل جریان مورد استفاده قرار گیرند. در طول دهه های گذشته نفوذ سنج های مکشی بطور چشمگیری برای تخمینهای صحرایی هدایت هیدرولیکی و جذب کاپیلاری بعنوان توابعی از بار فشار آب مور استفاده قرار گرفته آن. یکی از مزایای مهم این روش نسبت به روشهای آزمایشگاهی در این است که دراین روش تاثیر ساختمان خاک، وجود ریشه ها، خلل و فرج درشت، نحوه تهیه زمینی و نوع کشت را بر روی خصوصیات هیدرولیکی خاک بدون مواجه شدن با مشکلات نمونه برداری، بررسی میکند. دراین تحقیق رابطه هدایت هیدرولیکی غیر اشباع – به صورت تابعی از مکش خاک مستقیما در مزرعه و با استفاده از دستگاه نفوذ سنج مکشی بدست آمد و با مقادیر بدست آمده از روش های دیگر مقایسه گردید. برای این منظور اندازه گیری و نمونه برداری از هر نقطه با چهار مکش۱، ۳، ۶ و ۱۰ سانتی متری صورت گرفت.