مقاله برآورد ضريب گياهي و تبخير-تعرق واقعي گندم با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي: حوضه گرگانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۲۲ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: برآورد ضريب گياهي و تبخير-تعرق واقعي گندم با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي: حوضه گرگانرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب گياهي
مقاله تبخير – تعرق واقعي
مقاله سنجش از دور
مقاله حوضه گرگانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي سفيدكوهي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلطيفي سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبخير-تعرق گياهان يكي از متغيرهاي اصلي در محاسبه بيلان آب و انرژي سطح زمين محسوب مي گردد. پارامترهاي ورودي مورد نياز براي محاسبه تبخير-تعرق تابع تغييرات مكاني و زماني است از طرفي بيشتر مدل هاي موجود جهت محاسبه اين مولفه، غير مكاني بوده و غالبا با استفاده از داده هاي نقطه اي و مقادير توصيه شده براي پارامترهايي مانند ضريب گياهي (Kc)، اقدام به برآورد تبخير – تعرق گياه اقدام مي نمايند. هدف از اين تحقيق بررسي كاربرد سري زماني ۱۶ روزه شاخص گياهي NDVI از تصاوير سنجنده MODIS جهت محاسبه مقادير تبخير – تعرق واقعي گندم در طول دوره رشد در يك سطح وسيع (حوضه گرگانرود) با استفاده ترکيبي از اطلاعات ماهواره اي و زميني بود. نتايج آماري حاصل از روش بكار رفته در اين تحقيق نسبت به مدل پنمن-مانتيث-فائو نشان مي دهد كه استفاده از اين روش داراي ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) 18 ميلي متر، ميانگين خطاي مطلق (MAE) 16 ميلي متر، ميانگين خطا(ME) 1.1  ميلي متر و شاخص خطا (E) 91.1 درصد در كل فصل رشد گندم مي باشد.