سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج

چکیده:

پرش هیدرولیکی امروزه به عنوان یکی ازمباحث مهم درمهندسی آب مطرح بوده و به دلیل اهمیت آن درطراحی هیدرولیکی سازه ها تاکنون تحقیقات فراوانی درباره آن صورت گرفته است .دراین مقاله نیز کوشش می شود تا با استفاده ازروش تفاضل محدود،تداخل هوابه درون پرش هیدرولیکی شبیه سازی شده و اثرآن برطول پرش و نیمرخ آن مورد بحث قرارگیرد .همچنین روابط ریاضی و نمودارهایی دراین باره نیز ارائه شده است .