سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرزامیان – کارشناسی ارشد ژئو فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور ضیایی – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسنعلی فرجی سبکبار – عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

عدم قطعیت با جهان واقعیت آمیخته است و ارائه دقیق از واقعیت همیشه ممکن نیست. مدل سازی و تخمین گسترش کانی سازی به سبب حضور ابهامات در داده های اکتشافی نیز از این اصل مستثنی نیست و اجتناب از عدم قطعیت در مدل سازی داده های اکتشافی معمولاٌ مشکل بوده و ارائه میزان تقریبی آن در تصمیم گیری نهایی امری ضروری محسوب می گردد. در این مقاله روش Shafer Dempster- جهت ارائه میزان عدم قطعیت در پتانسیل یابی کانسارهای سرب و روی، با به کارگیری روشهای مقاومت ویژه و قطبش القایی در شرق تکاب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی حضور منطقه ای امید بخش را در ناحیه مورد مطالعه با تخمین محتاطانه ۴۵%و میزان عدم قطعیت ۴۵%ارائه می دهد