سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود بهشتی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه اصفهان
مریم فریدون – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

ایزوپروپانول الکل ) ) IPA یکی از مهمترین ترکیبات الکلی واز محصولات پتروشیمی است که در صنایع مختلفی نظیر داروسازی , رنگ سازی , تهیه روکش ها و از همه مهمتر در تهیه استن مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده در جهان از فرایندهای مختلفی تولید می شود که مهمترین و پیجیده ترین فرایند تولیداین الکل فرایند TEXACO می باشد که ایزوپروپانول را به صورت خالص و نیز به صورت محلول ٩١ درصد حجمی ایزوپروپانول الکل تولید می کند دراین تحقیق نحوه برآوردرفتاربخش جداسازی فرایند مذبورتشریح شده و نتایج بدست آمده با نتایج فرایند واقعی مقایسه گردیده است