سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم نوروز پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسیی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

رسوبات رودخانه ای عمدتا محصول عمل فرسایش در حوضه آبریز رودخانه ها می باشد. تجمع این رسوبات در پشت سدهای مخزنی منجر به کاهش حجم ذخیره این مخازن می گردد. لذا داشتن تخمین دقیقی از میزان انتقال رسوبات در رودخانه مورد نظر ضروریاست. در حال حاضر اندازه گیری بار رسوب توسط روش دستی و با صرف وقت و هزینه زیادی انجام می گیرد، از این رو لازم است روشی جدیدتر بر مبنای تکنولوژیهای نوین ابداع گردد. در تحقیق حاضر کاربرد تکنیک پردازش تصاویر دیجیتال به عنوان یک روش برآورد رسوب و با هدف سهولت بخشیدن و افزایش سرعت اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد که در مقایسه با روشهای مرسوممی تواند در آینده بهعنوان یک ابزار کارآ تلقی شود. هدف اصلی این تحقیق، تعیین غلظت به صورت تابعی از رنگ رسوب می باشد، که با تامین این هدف، می توان غلظت را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم و صرفا از طریق تصویربرداری تعیین نمود. تحلیل نتایج حاصل از پردازش تصاویر نشان داد که درمحدوده غلظتهای کوچکتر از ۱۰ گرم بر لیتر همبستگی نسبتا بالایی بینغلظت و رنگ رسوب وجود دارد.