سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عقیل اشقلی فراهانی – شرکت مهندسی سپاسد کارگاه سد گتوند
رضا غفارزاده – شرکت مهندسی سپاسد کارگاه سد گتوند

چکیده:

پیش بینی نزدیک به واقعیت شرایط زمین شناسی و خصوصیات مهندسی سنگها در مرحله مطالعات پروژه های عمرانی و معدنی امکان طراحی مناسب و در نتیجه برآورد صحیح از امکانات و تمهیدات لازم اجرایی متناسب با شرایط موجود را در زمان اجرا فراهم می نماید. تحقق این امر بدلیل ناهمگنی ها و پیچیدگی هایی که در شناخت خصوصیات مهندسی سنگ ها وجود دارد علاوه بر اقدامات عملی (حفر گمانهو آزمایشات دقیق) نیازمند تعبیر و تفسیر واقع بینانه از نتایج می باشد. یکی از امکانات نرم افزاری و محاسباتی موثر در رسیدن به نتایج دقیق تر استفاده از تئوری مجموعه های فازی (Fuzzy sets) می باشد که توسط پروفسور زاده (Zadeh,1965) ارائه شد. این تئوری مبنایی در مواجهه با داده های نادقیق و عدم قطعیت ها می باشد. در تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ (Q,RMR) برخی از پارامترها مثل شرایط اب زیرزمینی ، زبری سطح درزه ها و … بصورت کیفی بیان می شوند و لذا اختصاص عددی قطعی به این پارامترها از دقت محاسبات می کاهد. در این بررسی روش فازی برای محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرپیرنده تونل های آبرسان نیروگاه سد گتوند بکار گرفته شده است.