سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عطااله خادم الرسول – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا
هادی عامری خواه – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون فشار بر منابع طبیعی، به دنبال رشد فزاینده جمعیت در جهان به ویژه در برخی کشورهای توسعه نیافته و بهره برداری غیر اصولی و مغایر با اصول علمی، بشر با دست خود، موجبات تخریب منابع حیاتی را فراهم کرده، موجب تشدید و تسریع وقوع حوادث طبیعی می شود . به گونه ای که امروزه فرسایش خاک به عنوان یک معضل جهانی، تمدن بشریت را به چالش طلبیده و علیرغم تلاش فراوان سازمان های جهانی نظیر فائو و وجود وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در اکثر کشورها و نیز ورود مسائل زیست محیطی در کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، با یک روند فزاینده و شتابدار، نمایانتر از گذشته است، زیرا فرسایش از یک سو نشان دهنده تخریب خاک، جنگل، مرتع و عناصر مورد نیاز رشد گیاهان بوده و از سوی دیگر انعکاس هدررفت منابع خاک و آب، بروز سیلاب و رسوب در پشت سدها می باشد، لذا از روش ها و ابزارهای مختلفی جهت بررسی اثرات فرسایش استفاده می شود و از آنجمله بهره گیری از مدل های شبیه سازی می باشد و در این تحقیق برای اولین بار در استان خوزستان از مدل ریاضی، تعیینی و پارامتر پخشی WEPP جهت برآورد و تخمین مقادیر فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز امامزاده عبدالله باغملک استفاده شده است .