سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مومی پور – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
مجید هاشمی تنگستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز دانشکده علوم

چکیده:

فرسایش خاک و رسوبگذاری آن در دریاچه سدها یکی از مشکلات بزرگ کشورهای در حال توسعه می باشد. این پدیده علاوه بر نابود کردن خاکهای حاصلخیز زراعی، باعث وارد شدن خسارات اقتصادی به پروژه های سد سازی نیز می گردد. لذا مطالعه رسوبدهی حوضه های آبریز منتهی به سدها برای انجام اقدامات پیشگیرانه مانند احداث بندهای رسوبگیر لازم است. دراین مطالعه رسوبدهی حوضه آبریز اوجا چای که یکی از زیرحوضه های منتهی به سد درحال احداث شهید مدنی می باشد با استفاده از تکنیک های مدرن دورسنجی و GIS و بر اساس مدل تجربی Mpsiac برآورده شده است. در این مطالعه از تصاویر ماهواره ای سنجنده TM برای بدست آوردن نقشه های پوشش گیاهی، کاربری اراضی و شناسایی وضعیت موجود پدیده های فرسایشی استفاده شده است. از GIS برای تلفیق داده ها و تحلیل مدل و تهیه خروجی نقشه ها استفاده شده است.