مقاله برآورد قيمت واقعي آب در توليد گندم و جو: رهيافت تابع توليد (مطالعه موردي: استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: برآورد قيمت واقعي آب در توليد گندم و جو: رهيافت تابع توليد (مطالعه موردي: استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان هاي خراسان
مقاله تابع توليد ترانسلوگ
مقاله قيمت واقعي آب
مقاله گندم و جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تقاضاي روزافزون آب در ايران و محدوديت هاي عرضه آن، بايستي مديريت بهينه منابع آب مورد توجه برنامه ريزان و بهره برداران قرار گيرد. يکي از راه کارهاي مديريت آب، تعيين قيمت واقعي نهاده آب در توليد محصولات مختلف کشاورزي است. در اين پژوهش، تابع توليد دو محصول گندم و جو در سه استان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي با هدف تعيين ارزش آب در بخش کشاورزي با استفاده از فرم تابعي ترانسلوگ و اطلاعات آماري مربوط به سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵، برآورد شده است. نتايج حاصل از تحليل يافته ها نشان داد كه قيمت واقعي آب، در سه استان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي در كشت محصول گندم به ترتيب برابر با ۱۲۲۴٫۱۴، ۲۸۸۲٫۲۴ و ۴۵۶٫۳۰ ريال بر مترمكعب و در كشت محصول جو به ترتيب برابر با ۷۰۳٫۰۱، ۱۳۴۳٫۶۷ و ۱۱۲٫۶۷ ريال بر مترمكعب مي باشد. بنابراين، اصلاح تدريجي قيمت آب نسبت به قيمت موجود، مي تواند منجر به مصرف بهينه آن در كشت اين محصولات و افزايش بهره وري و كارايي گردد.