سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مقصودی – مهندسین مشاور ناموران – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

قیمت تمام شده فرآورده های تولیدی در یک پالایشگاه جدید با الگوی مدرن پالایشی که بدون تولید نفت کوره حداکثر بنزین موتور را تولید نماید محاسبه شده است . مقایسۀ قیمت تمام شده فرآورده تولیدی در داخل کشور با قیمت فرآورده وارداتی، سودآوری ایده احداث پالایشگاه را مشخص نموده است . در مورد بنزین موتور سوپر محدودۀ قیمت تمام شده ۱۷۸/۱ تا ۲۳۱/۹ د لار در هر تن محاسبه گردیده است که نسبت به قیمتهای وارداتی ۲۰۷) تا ۲۷۴ دلار به ازای هر تن ) ارزان تر می باشد . قیمت تمام شده سرویسهای جانبی تولیدی در پالایشگاه نیز محاسبه گردیده است و در نهایت نرخ برگشت داخلی سرمایه گذاری %)IRR) احداث یک پالایشگاه جدید با توج ه به محدودۀ تغییرات قیمت نفت خام و روش سرمایه گذاری ۱۲ تا ۲۷ درصد بدست آمده است که بدین ترتیب ایده راه اندازی یک پالایشگاه جدید را در کشور توجیه پذیر نشان می دهد