سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
سیدمهدی یدی همدانی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در مسأله برآورد ماتریس مبدأ-مقصد،با در دست داشتن یک ماتریس مبدأ-مقصد اولیه (عموماً دور از واقعیت کنونی) و نیز اطلاعات تردد شماری در تعدادی از معابر شبکه (که در وضع موجود برداشت شده اند) بدنبال برآورد ماتریسی هستیم که با داشتن کمترین فاصله از ماتریس اولیه، در صورت تخصیصبه شبکه، حجم های مشاهده شده را بازتولید کند. هدف از این مقاله، طراحی و ارائه پروسة برآورد ماتریس حقیقی مبدأ-مقصد کالابر اساس اطلاعات بارنامه و آمار ترددشماری در جاده های کشور می باشد. در این راستا پس از اتمام مطالعات زمینه ای، بعلت الگوی خاص انتخاب مسیر رانندگان وسایل نقلیه سنگین در جاده های کشور و اهمیت این موضوع در پروسه برآورد ماتریس، با استفاده فرمول لاجیت، چند مدل تخصیص احتمالی متناسب با شرایط مسأله ایجاد گردید. همچنین بعلت وجود خطا در اطلاعات هر یک از دو منبع اطلاعاتی بارنامه (بعنوان ماتریس اولیه) و تردد شماری، پس از تعیین میزان خطا در هر یک از این دو منبع که با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام پذیرفت، یک مدل بیشینه سازی آنتروپی با تابع هدف مرکب مورد کالیبراسیون قرار گرفت. لذا با بهره گیری از مدل مناسب تشخیص داده شده برای برآورد ماتریس مبدأ-مقصد و مدل تخصیص ترافیک متناسب بعنوان زیرمدل، ماتریس صحیح جابجایی بار قابل برآورد گردید.