مقاله برآورد مجازي عملكرد گندم در شرايط توليد ارگانيك (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: برآورد مجازي عملكرد گندم در شرايط توليد ارگانيك (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم ارگانيك
مقاله دوره گذار
مقاله برآورد مجازي
مقاله اقتصاد كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان كاهش عملكرد محصولات در فرايند گذار به كشاورزي ارگانيك، مهم ترين مساله و نگراني كشاورزاني است كه در مرحله تصميم براي پذيرش كشاورزي ارگانيك هستند. بنابراين ارايه مدل ها و شيوه هايي كه بتواند وضعيت توليد محصولات را در دوره گذار تحليل كند بسيار مهم خواهد بود. در واقع، سازوكار و مخاطراتي كه در چنين تبديلي وجود دارد، بايد به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين مطالعه با توجه به اهميت توليد ارگانيك محصولات در اقتصاد كشاورزي، برآورد مجازي از ميزان عملكرد گندم استان خراسان رضوي در شرايط كشت ارگانيك حاصل شده است. با استفاده از داده اي مربوط به ۱۶۷ كشاورز گندم كار، تابع كاب داگلاس و مفهوم كشش، ميزان عملكرد ارگانيك گندم بدست آمد. نتايج نشان داد كه در صورت حذف نهاده هاي شيميايي از فرايند توليد ميزان عملكرد گندم به اندازه ۱۸٫۹۵ درصد كاهش مي يابد.
كاهش عملكرد گندم در مزارع كوچك بيشتر مي باشد. با توجه به يافته هاي مطالعه، حمايت مالي، ترويجي و نهاده هاي غيرشيميايي و نيز استفاده از اين الگو براي برآورد عملكرد محصولات ارگانيك پيشنهاد شده است.