مقاله برآورد مدول الاستيسيته ديناميک چوب سرو سيمين با استفاده از سامانه ايراني آزمون ارتعاش اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: برآورد مدول الاستيسيته ديناميک چوب سرو سيمين با استفاده از سامانه ايراني آزمون ارتعاش اجباري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش
مقاله استاندارد
مقاله تير
مقاله خمش
مقاله سرو سيمين
مقاله مدول الاستيسيته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روح نيا مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي تبار سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: تاجديني آژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه ايراني ارتعاش اجباري تير دو سر آزاد با استفاده از تئوري هاي ارتعاش تيرها و روابط برآورد مدول الاستيسيته ديناميک مواد سخت، مندرج در آيين نامه شماره C1548-02 استاندارد ASTM، براي اندازه گيري مدول الاستيسيته ديناميک چوب، طراحي و ساخته شد. تحقيقات مشابهي قبلا براي مطالعه تغييرات مدول الاستيسيته چوب سرو سيمين از نزديک مغز تا نزديک پوست توسط سيستم هاي مشابه اروپايي آزمون هاي غيرمخرب ارتعاشي با احتساب روابط محاسباتي ديگري به انجام رسيده بود که در اين مقاله مجددا با استفاده از سامانه جديد ايراني مورد تجديد نظر و با آزمون خمش استاتيک مورد مقايسه و بحث قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده، سامانه ايراني ارتعاش اجباري و روابط مندرج در استاندارد فوق الذکر براي برآورد مدول الاستيسيته ديناميک چوب مناسب بودند.