سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم تهرا
علی قنبری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی فرهادی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این نوشتار، پس از معرفی اولیه پارامتر مدول الاستیسیته خاک و اهمیت محاسبه آن در مهندسی ژئوتکنیک روشهای گوناگون استخراج مدول الاستیسیته از نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی به طور خلاصه بیان می گردد. در ادامه ضمن معرفی کلی محدوده مورد مطالعه در شهر تهران و تبیین خصوصیات بانک اطلاعاتی مورد استفاده در این تحقیق، محدوده مقادیر مدول الکتریسیته برای مناطق ۱۱ گانه شهرداری در بخش جنوبی شهر تهران از نتایج آزمایش های برش مستقیم، سه محوری، تک محوری، نفوذ استاندارد و بارگذاری صفحه ای تعیین و تبیین می گردد. یادآور می گردد که بانک اطلاعاتی این تحقیق، مشتمل بر نتایج حدود ۱۰۰ مورد مطالعات ژئوتکنیک برای ساختگاه پروژه های گوناگون عمرانی در جنوب تهران می باشد که توسط نگارندگان جمع آوری و مستندسازی شده است. سپس با مقایسه مقادیر مدول الاستیسیته حاصل از روش های گوناگون محاسبه، پیشنهاد استفاده از نتایج آزمون های آزمایشگاهی برش مستقیم و سه محوری CD و CU و آزمون صحرایی بارگذاری صفحه ای برای محاسبه پارامتر مدول الاستیسیته خاک در جنوب تهران ارائه می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نتایج آزمایش های تک محوری و سه محوری UU به دلیل عدم تحکیم یافتگی نمونه در حین آزمایش، برای محاسبه مدول الاستیسیته از کارایی مناسب برخوردار نمی باشند بنابراین استفاده از این دو آزمون برای برآورد پارامتر فوق الذکر، پیشنهاد نمی گردد. همچنین ارائه رابطه ای برای محاسبه پارامتر مدول الاستیسیته خاک جنوب تهران با داشتن عدد مقاومت نفوذ استاندارد از نتایج مهم و کاربردی این مقاله می باشد.