سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مرتضی زاده – مدیر عامل شرکت سازه های بلندپایه جهان
مریم حقانی – مدیرگروه سازه شرکت سازه های بلندپایه جهان
امیر قاسمی – مدیر بخش ژئوتکنیک مهندسین مشاور ارکان پویش

چکیده:

گام اول تمامی پروژه های مقاوم سازی تهیه اطلاعات از وضعیت موجود سازه و ارزیابی تحلیلی آن می باشد، در این زمینه استفاده از آزمایش های صحرایی جهت انجام این ارزیابی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در اینگونه پروژه ها جهت دستیابی به نتایج دقیق تر از آزمایش های مخرب که هزینه بالا به همراه تخریب سازه را در بر دارند، استفاده می گردد . این موضوع با استفاده از شبکه های عصبی آموزش دیده ( بر اساس داده های آزمایش های غیرمخرب و مخرب ) کاملا " قابل حل می باشد و از این روش می توان در برآورد دقیق مقاومت فشاری بتن بدون حجم بالایی از آزمایشات مخرب بهره جست . نتایج مطالعات حاکی از دقت بالای این روش در برآورد مقاومت فشاری بتن به همراه کاهش زمان و هزینه انجام مطالعات می باشد .
همچنین در این مطالعات روش های مختلف پیش پردازش داده ها و نحوه انتخاب آنها مدنظر قرار گرفته است . نتایج نهایی نشانگر برآورد مناسب مدل بوده و مقادیر پایین خطای موجود در مدل نیز بیشتر مربوط به خطای احتمالی انسانی و دستگاه می باشد