سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن پورکرمانی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مهران آرین – دانشجوی دوره دکتری تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

برآورد موقعیت تنش های اصلی محلی در مناطق گسلی، یکی از مهمترین اهداف تحلیل های ساختاری به شمار می آید. در این مقاله روشی برای این منظور ارائه گردیده است که بر مبنای مشخص بودن موقعیت گسل و خراش های آن استوار است. در صورتی که به دلیل ویژگی های سنگ شناختی و یا سایر موارد، موقعیت گسل مستقیماً قابل اندازه گیری نباشد، ابتدا باید با توجه به شکستگی های مرتبط با برش، به موقعیت آن دست یافت و بر اساس ویژگی های دینامیکی برش، موقعیت تنش های اصلی محلی را تعیین کرد. بنابراین بر اساس شواهد صحرایی، برای نخستین بار در این مقاله، روشی ارائه گردیده است که در آن با استفاده از موقعیت شکستگی های مرتبط با برش و تحلیل صفحه گسل، می توان موقعیت تنش های اصلی و حتی ساز و کار زمینلرزه احتمالی مرتبط با گسل یا هر قطعه از آن را نیز با تقریب بالا برآورد نمود.