مقاله برآورد موجودي سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: برآورد موجودي سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجودي سرمايه
مقاله نرخ استهلاک سرمايه
مقاله زيربخش هاي کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتمند حبيبه
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ‌فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پاسخ به مشکل مشخص يا دقيق نبودن اطلاعات مربوط به موجودي سرمايه در ايران، اين مطالعه موجودي سرمايه را بر مبناي انتگرال گيري از تابع سرمايه گذاري ناخالص و نرخ مجهول استهلاک سرمايه با استفاده از تکنيک تخمين تابع توليد مناسب در زيربخش هاي زراعت و باغباني، دامداري، جنگل و شيلات، طي دوره زماني ۱۳۸۴-۱۳۳۸ برآورد کرده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ميانگين موجودي سرمايه طي دوره مورد بررسي در بخش هاي زراعت و باغباني، دامداري، شيلات و جنگل به ترتيب ۱۲٫۲۱، ۱۴٫۱، ۰٫۰۵، ۰٫۰۶ هزار ميليارد ريال و نيز نرخ استهلاک سرمايه در زيربخش هاي زراعت و باغباني %۵، دامداري %۶، جنگل و شيلات%۴  مي باشد. سرانجام پيشنهاد مي شود که در هنگام سرمايه گذاري و تخصيص اعتبارات به بخش ها، به روند تشکيل موجودي سرمايه و نرخ استهلاک سرمايه ها توجه شود.