مقاله برآورد موقعيت افقي و ژرفاي بي هنجاري هاي گراني به کمک گراديان کل بهنجار شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: برآورد موقعيت افقي و ژرفاي بي هنجاري هاي گراني به کمک گراديان کل بهنجار شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي هنجاري گراني
مقاله مدل مصنوعي
مقاله گنبد نمکي, برآورد ژرفا
مقاله گراديان کل بهنجار شده
مقاله تعداد جملات بهينه سري فوريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: زنگ هوالين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد موقعيت افقي و ژرفاي اجسام بي هنجار نقش مهمي در انتخاب بهينه محل حفر گمانه هاي اکتشافي دارد. روش هاي زيادي براي برآورد ژرفا وجود دارد و بيشتر آنها از فيلترهاي بالاگذر بهره مي برند. روش گراديان کل بهنجارشده از جمله اين روش ها است که با به کارگيري سري فوريه معايب فيلتر گسترش به سمت پايين را در عبور از مرکز جسم بي هنجار بر طرف مي نمايد. در اين مقاله هدف اصلي محاسبه مقدار گراديان کل بهنجارشده و ارايه روشي براي تعيين تعداد بهينه جملات سري فوريه همراه با استفاده آنها براي يک سري داده هاي مدل مصنوعي و داده هاي صحرايي دو و سه بعدي است. نتايج به کارگيري روش يادشده روي داده هاي مدل مصنوعي موقعيت و ژرفاي مدل را با خطاي کمتر از ۲٫۵ درصد ارايه مي دهد. همچنين از روش يادشده براي برآورد ژرفا و موقعيت افقي دو مورد از داده هاي صحرايي گراني ناشي از گنبد نمکي هومبل (امريکا) و توده معدني مسيوسولفايد موبرون (کانادا) استفاده و ژرفاي گنبد نمکي ۴٫۸ کيلومتر و ژرفاي سطح بالايي توده معدني ۱۷ متر برآورد شد و تداوم گسترش توده معدني تا ژرفاي بيش از ۷۰ متر نيز تاييد شد که نتايج حاصل در مقايسه با ديگر داده هاي مستقل موجود مانند اطلاعات حفاري و نتايج ژئوفيزيکي همخواني خوبي نشان مي دهند. افزون بر اين، با انتخاب تعداد جملات متفاوت سري فوريه ژرفاي مياني کانسار (حدود ۹۵ متري) و ژرفاي زيرين آن (در حدود ۱۷۵ متري) تعيين شد. موارد يادشده گوياي کارآيي بسيار خوب روش گراديان کل بهنجارشده در تعيين موقعيت و برآورد ژرفاي اجسام بي هنجار است.