مقاله برآورد ميزان توليد رسوب رودخانه جاجرود در بالادست سد لتيان با استفاده از رگرسيون چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: برآورد ميزان توليد رسوب رودخانه جاجرود در بالادست سد لتيان با استفاده از رگرسيون چند متغيره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد رسوب
مقاله رودخانه جاجرود
مقاله سد لتيان
مقاله رگرسِيون چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوربوري فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با هدف برآورد ميزان رسوب دهي رودخانه جاجرود در بالادست سد لتيان، از روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. بدين منظور ضمن شناسايي مهمترين عوامل فيزيوگرافي موثر در توليد سيلاب، با ورود اين فاکتورها به مدل رگرسيوني، معادله دبي سيلاب و سپس معادله هاي دبي – رسوب براي هر زيرحوضه به دست آمد. با بررسي اين معادلات و قرار دادن پارامترهاي مورد نظر در آن ها حداکثر دبي هاي سيلابي براي زيرحوضه ها محاسبه و با کمک اين معادلات راه حل هاي مناسبي براي پيش بيني دبي سيلابي و بار رسوبي حمل شده ارایه گرديد. همچنين براي دوره هاي درازمدت زيرحوضه ها (امامه، کند و افجه) حداکثر دبي بار رسوبي حمل شده به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان داد که زيرحوضه آهار به دليل داشتن طولاني ترين زمان تمرکز، کشيدگي زياد، شيب ملايم و تراکم پايين کمترين توان توليد رسوب را داشته و نسبت به ساير زير حوضه ها نياز کمتري به عمليات حفاظت خاک را دارد. همچنين بيشترين توان توليد رسوب مربوط به زيرحوضه امامه مي باشد که مقدار رسوب توليد شده آن به ۷۸۵۳ تن در روز مي رسد. از جمله عوامل موثر بر اين امر، شيب و طول حوضه، زمان تمرکز پایين و تراکم بالاي آن مي باشد.