سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده رفویی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی کاوه – استادیار دانشگاه علم و صنعت مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
فرزاد ماستری فراهانی – کارشتاس ارشد مهندسی زلزله پژوهشکده ساختمان و مسکن

چکیده:

پس از وقوع یک زلزله، تصمیم گیری سریع در مورد ایمنی ساختمان، امکان ادامه بهره برداری از یک ساختمان و تعیین موقعیت و میزان خرابی مورد نظر، بسیار مهم و حیاتی می باشد . این امر تاکنون بوسیله بازدید محلی از ساختمان مورد نظر توسط افراد خبره و با تجربه انجام می گرفته که امری پرهزینه، وقت گیر و بسیار حساس بوده و از دقت بالایی برخوردار نمی باشد؛ بعلاوه همواره احتمال وجو د خرابی های وسیع و خطرناک اما غیرقابل رؤیت وجود دارد . هدف از انجام این مطالعه ارائه روشی برای تعیین وضعیت آسیب پذیری سازه های بتنی می باشد . برای این منظور ضمن انتخاب و تحلیل و طراحی تعدادی مدل سازه ای بتن آرمه دو بعدی با تعداد طبقات و دهانه های مختلف و شتا بنگاشت های زلزله ثبت شده بر روی خاک متوسط با سطوح PGA متفاوت، این مدل ها توسط نرم افزار IDARCتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی شده و مجموعه ای از داده ها بر حسب پارامترهایی چون تراز شتاب حرکت زمین، نسبت تعداد طبقات به تعداد دهانه ها و میزان خرابی بدست آمده، ایج اد شده وشبکه های عصبی مورد نیاز برای این مجموعه داده ها تربیت خواهند گردید . برای تعیین میزان خرابی از شاخص خرابی پارک وانگ استفاده شده است. نهایتاً با استفاده از شبکه های عصبی مذکور، وضعیت آسیب پذیری سازه های موجود، بررسی شده است.