سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
تیکا سهراب – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی
رضا صمدی – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی

چکیده:

نتایج طرح حاضر نشان می دهد بیشترین آلودگی منتشره مربوط به صنایع محصولات کانی غیر فلزی به جـز نفت و زغال سنگ بوده و در میان استان ها، استان تهران بیشترین آلودگی را به خود اختصاص داده است . بهترین راه حل پیشنهادی برای کاهش این آلودگی استفاده از انرژی های پاک است که در مقایسه با سـوخت های فسیلی، مقدار ناچیز آلودگی ایجاد می نمایند، اما استفاده از انرژی های پاک به خصوص برای کشور مابه زمان و سرمایه گذاری زیادی نیاز خواهد داشت و به همین جهت استفاده از گاز طبیعی کـه نسـبت بـه سـایر سوخت های فسیلی مواد آلاینده کمتری ایجاد می نماید توصیه می شـود . هـم چنـین لازم اسـت کـه بـرای افزایش کارایی انرژی دستگاههای جدید جایگزین دستگاههای قدیمی تر شوند .