سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج اله فیاضی – دانشگاه تربیت معلم تهران،دانشکده علوم،گروه زمین شناسی
محمد نخعی – دانشگاه تربیت معلم تهران،دانشکده علوم،گروه زمین شناسی
علی محمودی – دانشگاه تربیت معلم تهران،دانشکده علوم،گروه زمین شناسی

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه زولا چای دارای وسعتی در حدود ۹۶۰ کیلومتر مربع بوده و در جنوب غرب سلماس قرار دارد . در این تحقیق بار بستر رودخانه زولاچای با استفاده از خصوصیات شامل عمق جریان ،شیب کانال رود خانه، عرض رودخانه ، سرعت جریان آب ،دبی ،زاویه استقرار ذرات رسوبی و اندازه مشخصه ذرات ) ) d 35 ,d 40 ,d 50 ,d 65 ,d 90 هستند . همچنین بااندازه گیری دمای آب رودخانه لزجت سینماتیکی آب به جهت تأثیر آن در حرکت مواد رسوبی و تعیین ضخامت لایه های ورقه ای مرزی مشخص شده است . مقدار ضخامت لایه ورقه ای مرزی در روش ها و فرمول مربوط به محاسبه بار بستر رودخانه مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق بر اساس روش میر – پیتر و مولر، بار بستر رودخانه حدود ۲۰ درصد بار معلق رودخانه را تشکیل می دهد . کمترین مقدار آن مربوط به ماسه خیلی ریز حدود ۰/۱ درصد و بیشترین مقدار آن ،مربوط به ماسه درشت حدود ۳۲ درصد می باشد .