سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عبدالله زاده سنگرودی – دانشگاه مازندران، بابل – ایران
موسی مرزبند – دانشگاه مازندران، بابل – ایران
اکبر قصاب زاده – دانشگاه صنعتی شریف، تهران – ایران

چکیده:

بطور کلی نتیجه اصلی کمبود کیفیت توان بصورت زیر نمایان میشود:
۱- اغتشاشات هارمونیکی ۲- حالات گذرا ۳- تغییرات ولتاژ ۴- نامتعادلی ولتاژ ۵- نوسانات ولتاژ ۶- قطعی ها
در اثر حضور موارد ذکر شده بالا در شبکه ها، ما شاهد افزایش حرارت در دستگاه ها، کاهش عمر موردانتظار، تنشهای الکتریکی و عملکردناقص تجهیزاتخواهیم بود . علاوه بر این موارد، کیفیت توان می تواند یک تاثیر اقتصادی مستقیمی بر روی مصرف کنندگان و شرکتهای برق داشته باشد. درمرجع تلفات ترانسفورماتور و کابل تحت شرایط هارمونیکی بدست امده است. در این مقاله ابتدا بهبررسی عملکرد تک تک برخی از تجهیزات از قبیل کابلها، ترانسفورماتور ها و موتورهای القایی تحت شرایط مختلف کمبود کیفیت توان بطور مجزا می پردازیم، سپس در یک شبکه بزرگ متشکل از کلیه ادوات ذکر شده به بررسی تاثیر ناشی از عبور جریان های هارمونیکی در شبکه پرداخته شده است،که این کار با تزریق جریانهای هارمونیکی در چند باس مورد نظر صورتگرفته است. هارمونیک تزریقی شامل ۱۰ درصد دامنه جریان آن باس و از هارمونیکهای پنجم و هفتم تشکیل شده است.