سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر فرضی – معاون مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، رئیس دفتر مطالعات و تحق

چکیده:

شناخت چرخه آب در طبیعت و بررسی عوامل موثر برآن هم واره ذهن آب شناسان را به خود مشغول داشته است ،مطالعات مختلفی بر روی نزولات جوی چه بصورت باران و چه از نقطه نظر کسب داده و تحلیل و برازش مدل های مختلف ریاضی ، نسبت به انواع دیگر نزولات جوی از جمله ، برف تگرک ، یخچه و … صورت گرفته است ، در مورد برف ، این پدیده شگرف و اعجاب انگیز که خاصیت فیزیکی منحصر بفردی هم دارد کار کمتری انجام شده است ، معمولا در گزارش های آب وهواشناسی مختلف به اندازه آب معادل برف و بعضاتوزیع امکانی و مکانی آن بسنده می شود و معمولاتاثیر این نوع بارش بر هیدروگراف واحد ، سبک سیلا ب ،… نادیده گرفته می شود .این پژوهش در چهار حوزه آبریز غرب کشور (که دارای چند سالی اندازه گیری برف بوده اند ) پس از بکارگیری روابط تجربی ، داده ها با روشهای آماری تحلیل شده ان د .برای دستیابی به سطح پوشش برف دراین حوزه ها از تصاویر ماهواره ای استفاده گردیده و نهایتادریک حوضه، نتایج برف سنجی با تصاویر ماهواره ای و سایر شواهد به فرمول تجربی منجر گردید و در سایر حوضه ها و حوضه معرف کرمانشاه ( کرند) به دلیل کمبود آمار و اطلاعات نتایج قابل قبولی برای ارایه فرمول تجربی بدست نیامد.