سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مصطفی موذنی – دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
سهراب نظری –
سعید حسینی –

چکیده:
امروزه خسارات ناشی ازسیل یکی ازمسائل مهمی است که اکثرمناطق کشور با آن مواجه هستند به همین دلیل پیش بینی وقایع سیلاب ازاهمیت بسیاری برخوردار است مدل بارش رواناب دریک حوضه ابخیز بدون امار امکان براورد دبی اوج حجم سیلاب و هیدروگراف واحد سیل را برای حوضه مورد نظر فراهم می سازد دراین پژوهش یک مدل بارش رواناب با بکارگیری قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS روش sCS و نرم افزار آب شناسی HEC-HMS برای حوضه آبخیز رودخانه سپیدار واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمدارایه شدها ست ابتدا با بکارگیری الحاقیه ی HEC-GeoHMS و نقشه رقوم ارتفاعی DEM درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مرز زیرحوضه ها و شبکه ابراهه و سایرخصوصیات فیزیکی حوضه تعیین گردید مقدار CN حوضه با استفاده ازنقشه های گروه ابشناسی خاک کاربری اراضی و داده های رطوبت خاک محاسبه شد برای شبیه سازی اب نگار سیلاب روش sCS و برای روندیابی رودها روش ماسکینگام بکارگرفته شد نقشه ی گیتاشناسی حوضه ازمحیط GIS به نرم افزار HEC-HMS منتقل و هیدروگراف حوضه تعیین گردید نتایج نشانداد که این مدل می توانددرحوضه های فاقد امار جهت محاسبه دبی مورد استفاده قرارگیرد.