سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم قلیشخانی – کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش آلودگیها ، واحد علوم و تحقیقات مرکز خوزس
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر برآورد انتشار آلاینده ها به عنوان ابزار اسا سی برای مدیریت کیفیت هوا مطرح گردیده است . تخمین میزان انتشار آلاینده ها برای توسعه سیاستهای کنترل انتشار آلاینده ها، تعیین قابلیت برنامه های کنترل ومدیریت آلاینده ها، مطالعه تاثیرات منابع انتشار آلاینده ها و استراتژیهای توسعه منابع صنعتی دارای اهمیت زیادی می باشد . در این مقاله منابع بالقوه انتشار آلاینده های هوا در واحدهای فرآورش نفت و گاز مشخص گردیده و میزان انتشار آلاینده های محیطی شامل SO2 , CO2 , CO بصورت موردی در یکی از واحدهای بهره برداری نفت و گاز ، با استفاده از ضرایب انتشار سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا EPA تخمین زده شدند . براساس مطالعات صورت گرفته مهمترین منابع انتشار آلاینده ها در واحد مذکور شامل : مشعل ها و توربین هایگازی میباشد که نتایج نشان میدهد در بین این منابع توربین های گازی بیشترین سهم را در تولید آلودگی دارند . و از بین آلاینده ها CO2,CO بیشترین سهم را دارند.