سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل قره – دانشجوی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر شریعتمداری – استادیاردانشکده مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید خزاعی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی، اجرا و بهره برداری یک مدفن مهندسی – بهداشتی زباله باید مورد توجه قرار گیرد، تجزیه مواد زائد و تولید گاز در محل های دفن می باشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود. مدلسازی و پیش بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل های دفن جهت طراحی و بهره برداری این محل ها دارای اهمیت بسزایی می باشد. تجارب عملی بیانگر این موضوع است که گازهای تولیدی محل های دفن پس از بازیافت و بهبود خواص، می توانند جهت استفاده مستقیم در صنعت، تامین انرژی توربین های گازی و موتورهای تولید برق مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاریLandGEMانتشار گاز از مرکز دفن زباله شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مدلسازی ،نشان می دهد که میزان گاز متان تولیدی از این محل در حال حاضر (سال ۱۳۸۴ ) در شرایط محافظه کارانه در حدود ۱۰۷× ۱/۷۲ متر مکعب در سال می باشد که در صورت استفاده از یک سیستم مناسب جهت کنترل و بازیافت گاز، علاوه بر تولید انرژی سالیانه معادل ۴۲۶۰۳ مگا وات ساعت، می توان اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از انتشار گاز در محل دفن را به حداقل رساند.