سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی – اردبیل _ دانشگاه محقق اردبیلی _ دانشکده فنی _ گروه مهندسی مکانیک
ابراهیم عبدی اقدم – اردبیل _ دانشگاه محقق اردبیلی _ دانشکده فنی _ گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه ، برآورد نسبت سوخت به هوا ی مصرفی در یک دستگاه بخاری گاز سوز می باشد . برای این منظور ابتدا با استفاده از معادله احتراق، نسبت سوخت به هوا در مخلوط صحیح شیمیایی یا استوکیومتری (stoichiometric) ( با استفاده از گاز طبیعی محاسبه شده است . سپس با استفاده از یک دستگاه بخاری گاز سوزمعمولی، شدت جریان گاز در حالت بار کامل اندازه گیری و سرعت متوسط جریان محصولات احتراق درون لوله دودکش برآورد شده است . بر اساس نتایج بدست آمده مقدار هوایی که در شرایط معمولی از درون یکدستگاه بخاری ، ضمن احتراق جریان پیدا می کند حدود چهار برابرمقدار هوای لازم برای مخلوط استوکیومتری است که این امر به میزان قابل توجهی در کاهش راندمان بخاریهای گاز سوز معمولی موثر می باشد