مقاله برآورد نوسانات سطح ايستابي در اراضي شاليزاري با استفاده از مدل DRAINMOD (مطالعه موردي رشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: برآورد نوسانات سطح ايستابي در اراضي شاليزاري با استفاده از مدل DRAINMOD (مطالعه موردي رشت)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله DRAINMOD
مقاله اراضي شاليزاري
مقاله زهکشي سطحي
مقاله نشت
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: پارسي نژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشوردليوند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۴ در اراضي شاليزاري با زهکش هاي سطحي به فاصله ۲ متر و عمق ۱۵ سانتي متر و بدون زهکش در قالب کرت هايي به اندازه ۱۰×۴ متر با کشت کلزا و در طول يک فصل رويش واقع در موسسه تحقيقات برنج گيلان انجام شد. در اين تحقيق نوسانات سطح ايستابي در طول فصل رشد با توجه به شرايط آب و هوايي و بارندگي اندازه گيري گرديد. همچنين مدل DRAINMOD با توجه به شرايط فيزيکي مزرعه و شرايط مرزي براي شبيه سازي نوسانات سطح ايستابي مورد استفاده قرار گرفت. به دليل اثرات منفي در عملکرد گياه کلزا در اثر شرايط ماندابي، پيش بيني نوسانات سطح ايستابي از اهميت زيادي برخوردار است. بديهي است که استفاده از مدلها براي پيش بيني فرآيندهاي مختلف و به عنوان يک ابزار مديريتي، در صورتي امکان پذير است که عملکرد آن براي شرايط واقعي در منطقه ارزيابي شده باشد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که مدل DRAINMOD روند نوسانات سطح ايستابي را به خوبي برآورد نموده است. ارزيابي هاي انجام شده در برآورد روزانه سطح ايستابي حکايت از آن داشت که ريشه متوسط مربع خطا (RSME) در هر دو تيمار فوق الذکر حدود ۸ سانتي متر بوده است. همچنين نتايج حاکي از توان مدل در تخمين موقعيت سطح ايستابي واقعي نسبت به مقادير اندازه گيري شده در حد ۴ درصد در تيمار داراي زهکش هاي سطحي و در حد ۱۷ درصد در تيمار بدون زهکش است. اطلاعات دقيق تر از مقادير نشت عمقي در دو تيمار تحت مطالعه در بهبود برآورد مدل مي تواند موثر باشد.