مقاله برآورد نيازهاي حرارتي مراحل فنولوژيكي كلزاي پاييزه (ارقام SLM046, Okapi) در شرايط اقليمي سرد ايران (مطالعه موردي شهركرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: برآورد نيازهاي حرارتي مراحل فنولوژيكي كلزاي پاييزه (ارقام SLM046, Okapi) در شرايط اقليمي سرد ايران (مطالعه موردي شهركرد)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراحل فنولوژيكي
مقاله اقليم
مقاله كلزا
مقاله شهركرد
مقاله درجه ـ روز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: براتيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر گياه برحسب شرايط اقليمي براي دوره حيات خود نياز به كسب مقدار معيني حرارت دارد. در پژوهش حاضر، نيازهاي حرارتي دو رقم از كلزاي پاييزه براي مناطق سرد بررسي شده است. به اين منظور به مدت ۷ سال پياپي اين ارقام در مزرعه آزمايشي مركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي فرخ شهر كشت گرديد و اقدام به برداشت اطلاعات فنولوژيكي آن شد. نتايج نشان داد كه ميانگين كل دوره حياتي ارقام SLM046, Okapi به ترتيب برابر ۱۶۱ و ۱۶۳ روز است و به اين ترتيب اختلاف زيادي با يكديگر ندارند. ميانگين مجموع نيازهاي حرارتي اين دو رقم نيز به ترتيب برمبناي دماي پايه صفر درجه (دماي فعال) برابر با ۲۳۴۰ و ۲۳۸۳ درجه بوده است و بر اساس دماي ۵ درجه سانتي گراد (دماي موثر) به ترتيب برابر ۱۵۴۸ و ۱۵۵۹ محاسبه شد. مقايسه ميانگين مجموع طول كل دوره حياتي اين دو رقم با ديگر ارقام پاييزه كه بين ۸۳ تا ۱۲۶ روز در ساير نقاط دنيا گزارش شده است، نشان مي دهد كه اين دوره در منطقه سردسير كشور ايران در حدود ۳۵ تا ۴۰ روز بلندتر است. اين امر مي تواند به دو علت باشد يا تفاوت ژنتيكي ـ كه كمتر به نظر مي رسد چنين اهميتي داشته باشد ـ يا تفاوت اقليمي محل كشت ـ كه محتمل تر به نظر مي رسد ـ زيرا طول روز و عرض جغرافيايي مناطق كشت، ميزان انرژي كسب شده به وسيله گياه را تغيير مي دهد.