مقاله برآورد نياز آبياري چغندرقند در مناطق مختلف استان فارس در شرايط بحراني و سطوح مشخص احتمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: برآورد نياز آبياري چغندرقند در مناطق مختلف استان فارس در شرايط بحراني و سطوح مشخص احتمال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله باران موثر
مقاله برنامه NETWAT
مقاله چغندرقند
مقاله نياز آبياري
مقاله نياز آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادمند حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز آبياري گياه عبارت است از نياز آبي منهاي باران موثر که با منظور کردن راندمان كاربرد آب قابل برآورد است. در برنامه NETWAT نياز آبي و نياز آبياري چغندرقند در نقاط مختلف ايران برآورد شده است. اما از آنجايي که در اين برنامه از داده هاي ميانگين استفاده شده است، لذا مقادير نياز آبي و نياز آبياري گزارش شده در سطح احتمال ۵۰ درصد است. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي هواشناسي طولاني مدت، نياز آبياري چغندرقند در مناطق آباده، اقليد، داراب، سد درورزن، زرقان، شيراز و فسا در استان فارس در سطوح احتمال ۱۰ تا ۹۰ درصد (با فاصله ۱۰ درصد) و شرايط بحراني (تبخير تعرق زياد و بارندگي كم) تعيين شد. نتايج نشان داد نياز آبياري بحراني چغندرقند در نقاط مختلف استان فارس با نياز آبياري اين گياه در سطح احتمال ۹۰ درصد برابر است. همچنين نياز آبياري برآورد شده در برنامه NETWAT در نقاط مختلف استان فارس برابر ۹۲ درصد نياز آبياري بحراني اين گياه است. از طرف ديگر، با توجه به روابط همبستگي ارايه شده در اين تحقيق امكان تعيين نياز آبياري چغندرقند در سطح احتمال مشخص و شرايط بحراني براي مناطق مختلف استان فارس وجود دارد.