سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهنام وطنخواه – کارشناس ارشد سازه های هیدرلیی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نیروی موج وارد بر پایه ای با مقطع مستطیلی که در محدوده رژیم تفرق خطی امواج واقع شده است، محاسبه می شود. در این حالت نیروی اینرسی از ذرات آب است. ابتدا معادلات حاکم بر سیستم بوسیله یک سری تبدیلات، به معادلات معتبر برای پایه مربعی شکل تبدیل شده است.سپس پتانسیل سرعت و نیروی کل به دو روش تحلیلی و عددی بدست آمده و مقایسه می شود.